Zrównoważony rozwój
  • Polish
  • English

Zrównoważony rozwój

Ekologiczni od początku

Hines to światowy lider w dziedzinie zrównoważonego budownictwa. Firma współpracuje z wieloma wyspecjalizowanymi podmiotami i organizacjami, aby móc na bieżąco identyfikować najlepsze praktyki i najnowsze technologie, które przyczyniają się do realizacji budynków przyjaznych środowisku i użytkownikom, minimalizując negatywny wpływ na otoczenie, zarówno podczas fazy projektowej, budowlanej jak i późniejszej działalności operacyjnej. Wdrażanie praktyk proekologicznych we wszystkich fazach danej inwestycji przyczynia się do znaczących oszczędności związanych z codziennym funkcjonowaniem budynku jak również wpływa na przedłużenie żywotności poszczególnych systemów obsługujących najemców, ograniczając nakłady wiążące się z naprawami wynikającymi ze starzenia się nieruchomości.

"Choć Hines to firma o zasięgu globalnym, rozumiemy, że nieruchomości to przedsięwzięcia lokalne. Podział na regiony od strony operacyjne pozwala nam poznać z bliska specyficzny klimat, kulturę i gospodarkę każdego ze 111 miast, w których obecnie działamy na całym świecie. Wierzymy, że podnosząc standardy zielonego budownictwa i wydajności naszych obiektów, przy jednoczesnym ożywianiu tkanki miejskiej dzięki nowym przedsięwzięciom deweloperskim, promowaniu ruchu regionalnego, wzbogacaniu przestrzeni publicznych i komunikacji wokół naszych budynków, oraz współpracując z władzami lokalnymi w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w skali danego miasta możemy pozytywnie oddziaływać na zagadnienia daleko wykraczające poza nasze obiekty.“

Jeffrey C. Hines
CEO