Investment > Przegląd zarządzania inwestycjami
  • Polish
  • English

Przegląd zarządzania inwestycjami

Hines wyznacza standardy w dziedzinie procesu inwestycyjnego

Od 1991 roku Hines zarządza funduszami inwestycyjnymi ukierunkowanymi na różny zwrot i różne strategie realizowane w oparciu o przedsięwzięcia deweloperskie oraz nabywanie gotowych obiektów na rynkach rozwiniętych i wschodzących w obu Amerykach, Europie i Azji. Od roku 2011 firma Hines zorganizowała 33 fundusze inwestycyjne dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, w których była jednym z inwestorów, a także zorganizowała dwa programy inwestycyjne dla klientów indywidualnych na rynku publicznym. Środki zebrane od inwestorów w ramach tych programów opiewają na kwotę 21 miliardów USD, natomiast całkowita wartość inwestycji w nieruchomości wyniosła 20,8 miliardów USD.

Firma Hines Polska zrealizowała inwestycje z następującymi funduszami, zarządzanymi przez Hines:

Hines w Polsce działa też jako usługodawca na rzecz Hines Global REIT z siedzibą w USA, publicznego, nienotowanego funduszu inwestycji w nieruchomości zarządzanego przez Hines. Debiut giełdowy Hines Global REIT o wartości 3,5 miliarda USD miał miejsce w sierpniu 2009 roku. Fundusz zgromadził około 2,3 miliarda USD przeznaczanych na inwestycje w nieruchomości komercyjne i inne w USA i za granicą.

Więcej informacji na temat Hines Global REIT: www.HinesREI.com.

Poza współpracą z funduszami zarządzanymi przez Hines, firma realizuje też projekty deweloperskie i inwestycyjne w ramach wspólnych przedsięwzięć typu joint venture. W tej formule zrealizowano dwa projekty mieszkaniowe w Polsce we współpracy z firmą Heitman:

  • Apartamenty Impresja – zrealizowane z sukcesem mieszkaniowe przedsięwzięcie deweloperskie ukończone w 2008 roku w Warszawie,
  • Apartamenty Novum – projekt mieszkaniowy obecnie realizowany w Krakowie, data ukończenia pierwszego etapu planowana jest na czwarty kwartał 2014 roku.

W celu zgłoszenia potencjalnych możliwości inwestycyjnych prosimy o kontakt z jednym z dyrektorów Hines Polska pod adresem mailowym hinespl@hines.com