Zarządzanie inwestycjami

Firma Hines zarządza wieloma funduszami inwestycyjnymi o zróżnicowanych strategiach opartych na przedsięwzięciach deweloperskich oraz tworzeniu portfeli gotowych obiektów na wszystkich rynkach, na których firma jest obecna.

Od 1991 roku firma Hines zorganizowała i zarządzała 57 takimi funduszami inwestycyjnymi dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, w których każdorazowo była także jednym z inwestorów. Ponadto firma zorganizowała dwa programy inwestycyjne dla klientów indywidualnych na rynku publicznym w Stanach Zjednoczonych. Środki zebrane od inwestorów w ramach tych programów opiewają na kwotę 21 miliardów USD, natomiast całkowita wartość inwestycji w nieruchomości wyniosła 43,9 miliardów USD.

Nasze atuty

Wspólne cele

Podejmując decyzje kierujemy się naszym wieloletnim doświadczeniem oraz troską o dobro naszych Klientów. Inwestując wspólnie z naszymi Klientami dajemy im pewność, że aktywa wybierane będą w sposób odpowiedzialny z nastawieniem na realizację najlepszych wyników finansowych możliwych do osiągnięcia na danym rynku i w danym czasie.

Analiza rynków

Nasza grupa analityczna z siedzibą w Bostonie śledzi zmiany makroekonomiczne i trendy na globalnych rynkach, w oparciu o które przedkłada rekomendacje wspomagające decyzje inwestycyjne firmy.

Lokalne doświadczenie

Obecność firmy Hines w 219 miastach w 23 krajach pozwala korzystać z lokalnej wiedzy i doświadczenia operacyjnego, dzięki którym potrafimy skutecznie konkurować na rynku inwestycyjnym.

Integracja usług

Jesteśmy globalną platformą zarządzania funduszami inwestycyjnymi i lokalnym operatorem. Osiągamy nasze cele dzięki integracji wielu dziedzin związanych z obsługą nieruchomości w ramach jednego zespołu Hines. Kontrolujemy tym samym jakość świadczonych usług i wartość tworzoną dla naszych Klientów na każdym etapie procesu deweloperskiego lub inwestycyjnego.

Fundusze zarządzane przez Hines, które były dotychczas źródłem kapitału na inwestycje w Polsce:

Emerging Markets Fund I (EMF I)

Hines International Real Estate Fund (HIREF)

Hines Russia & Poland Fund (HRPF)

Hines Poland Sustainable Income Fund (HPSIF)

Hines Global Income Trust (HGIT)

Hines Global REIT (HGREIT)

Hines European Value Fund (HEVF)

JOINT VENTURE

Poza współpracą z funduszami zarządzanymi przez Hines, firma realizuje też projekty deweloperskie i inwestycyjne w ramach wspólnych przedsięwzięć typu joint venture z dużymi międzynarodowymi podmiotami. W tej formule zrealizowaliśmy lub realizujemy w Polsce następujące projekty:

  • Apartamenty Impresja –projekt mieszkaniowy w Warszawie, ukończony w 2008 roku,
  • Apartamenty Novum (etap 1) –projekt mieszkaniowy w Krakowie, ukończony w 2015 roku,
  • Apartamenty Novum (etap 2) - projekt mieszkaniowy w Krakowie ukończony w IV kwartale 2019 roku,
  • Novum (etap 3)- projekt mieszkaniowy w Krakowie w trakcie realizacji, rozpoczęcie budowy planowane w III kwartale 2019 roku.

Informacje o funduszach Hines można znaleźć pod adresem: www.hinessecurities.com/current-offerings/hgit/.